Forbehold

Materialer og produkter

De valgte materialer og produktangivelser i projektet er et udtryk for et generelt kvalitetsniveau. Materialer og produkter, der er angivet med ”som” kan uden varsel – fx som følge af, at materialet eller produktet udgår hos leverandøren eller som følge af leveringshindringer – ombyttes eller ændres til en anden producent, andet materiale eller produkt, der har samme egenskaber og tilsvarende kvalitet som det anførte materiale eller produkt, som ikke ud fra en samlet bedømmelse væsentligt må forringe boligens kvalitet. Sælger vil forsøge at ombytte til materiale eller produkt af samme fabrikat, hvis muligt. Dette gælder også sælgers eventuelle tilvalg.

Der tages forbehold for ændringer, udgåede produkter, ændrede myndighedskrav, trykfejl og andre fejl.

Materialebeskrivelse

Boligerne sælges med standardmaterialer/standardindretning som vist i materialebeskrivelsen og på plantegningen til boligen og med sælgers eventuelle tilvalg.

Visualiseringer

Til brug for illustration af projektet er der udarbejdet en række foreløbige visualiseringer af, hvordan bygninger, boliger, opholdsområder, promenade mv. forventes at se ud, når byggeriet er færdigopført, og området er færdigudviklet.

Billederne er udarbejdet efter et skitseprojekt. Der kan forekomme væsentlige forskelle mellem de foreløbige visualiseringer og det færdige byggeri og omgivelserne.

De viste billeder er foreløbige visualiseringer af boligerne generelt i projektet, når de er færdigopført, og viser således ikke en konkret bolig. Boligerne kan derfor være vist med genstande, udstyr, indretning, materialer og produkter, som ikke er standard. Ved køb af en bolig i projektet henvises til materialebeskrivelsen, hvor det er angivet, hvad der indgår som standard i boligen. Hvis sælger har foretaget tilvalg, vil det fremgå af tilvalgsoversigt vedlagt købsaftalen. Visualiseringerne er kun til inspiration og er ikke en del af kontraktgrundlaget ved eventuelt køb af en bolig i projektet. Vi gør særligt opmærksom på, at retning på trægulvene vist på visualiseringerne ikke er korrekt, trægulvene lægges på langs med facaden mod vandet. Sælger er ikke ansvarlig for visualiseringer og de detaljer, der vises. Der tages forbehold for fejl og ændringer.

I boligen vil forekomme de for hovedejendommens eller de øvrige boligers forsyning og ventilation nødvendige rørgennemføringer.

Tilladelser

Der tages forbehold for opnåelsen af de for projektets gennemførelse nødvendige tilladelser og dispensationer.