Forbehold

Materialer og produkter

De valgte materialer og produktangivelser i projektet er et udtryk for et generelt kvalitetsniveau. Materialer og produkter, der er angivet med ”som” kan uden varsel – fx som følge af, at materialet eller produktet udgår hos leverandøren eller som følge af leveringshindringer – ombyttes eller ændres til en anden producent, andet materiale eller produkt, der har samme egenskaber og tilsvarende kvalitet som det anførte materiale eller produkt, som ikke ud fra en samlet bedømmelse væsentligt må forringe boligens kvalitet. Sælger vil forsøge at ombytte til materiale eller produkt af samme fabrikat, hvis muligt. Dette gælder også købers eventuelle tilvalg. Der tages forbehold for ændringer, udgåede produkter, ændrede myndighedskrav, trykfejl og andre fejl.

Tilvalg

Boligerne sælges med standardmaterialer/standardindretning som vist i materialebeskrivelsen og på plantegningen til boligen. Afhængig af byggeriets stade vil det, mod betaling, være muligt at foretage individuelle tilvalg vedrørende materialer og indretning i boligen samt tilkøbe ladestander til elbil indenfor de rammer i projektet, der er fastlagt af sælger i materialebeskrivelsen. Der kan ikke vælges tilvalg, ud over det angivne i materialebeskrivelsen, og køb af bolig kan ikke betinges af, at boligen kan udføres med tilvalg, hvis tilvalgsdeadline er udløbet. Køber skal inden underskrift på købsaftalen kontakte ejendomsmægleren for at høre nærmere om, hvorvidt byggeriets stade fortsat muliggør tilvalg, da der på et tidspunkt lukkes for tilvalg af hensyn til en hensigtsmæssig byggetakt.

Visualiseringer og renderinger

Til brug for illustration af projektet er der udarbejdet en række foreløbige visualiseringer og renderinger af, hvordan bygninger, boliger, opholdsområder, promenade mv. forventes at se ud, når byggeriet er færdigopført, og området er færdigudviklet.

Billederne er udarbejdet efter et skitseprojekt. Der kan forekomme væsentlige forskelle mellem de foreløbige visualiseringer og renderinger og det færdige byggeri og omgivelserne.

De viste billeder er foreløbige visualiseringer og renderinger af boligerne generelt i projektet, når de er færdigopført, og viser således ikke en konkret bolig. Boligerne kan derfor være vist med genstande, udstyr, indretning, materialer og produkter, som ikke er standard. Ved køb af en bolig i projektet henvises til materialebeskrivelsen, hvor det er angivet, hvad der indgår som standard i boligen. Visualiseringerne og renderingerne er kun til inspiration og er ikke en del af kontraktgrundlaget ved eventuelt køb af en bolig i projektet. Sælger er ikke ansvarlig for visualiseringer og renderinger og de detaljer, der vises. Der tages forbehold for fejl og ændringer.

I boligen vil forekomme de for hovedejendommens eller de øvrige boligers forsyning og ventilation nødvendige rørgennemføringer.

Tilladelser

Der tages forbehold for opnåelsen af de for projektets gennemførelse nødvendige tilladelser og dispensationer.