Svanemærkede boliger

Omsorg for miljø og mennesker

ThurinerHusene opføres som svanemærket byggeri, og boligerne lever derfor op til skrappe miljøkrav. Et svanemærket byggeri er godt for miljøet og for de mennesker, der skal opholde sig i boligerne. I alt fra materialevalg til udformning er der taget hensyn til komfort, indeklima og energiforbrug.

Svanemærket

Et svanemærket byggeri er kendetegnet ved:

 • Et lavt energiforbrug. Dette sikrer både en lav klimabelastning i hele
  husets levetid samt en lav energiregning for køberen af huset.
 • Et godt indeklima. Det vil sige krav til blandt andet ventilation, fugtsikring
  og afgasning af skadelig kemi. Dette er en helt central parameter for at
  sikre en både sund og komfortabel bolig, hvor den typiske beboer
  opholder sig 16 timer i døgnet.
 • At det lever op til skrappe krav til miljø- og sundhedsskadelige stoffer i
  både byggematerialer og kemiske produkter. Det betyder blandt andet at bisphenol A ikke er tilladt i et svanemærket byggeri, og at indvendige
  overflader som fx gulv og vægge ikke må være beklædt med PVC.
 • At det lever op til strenge krav til certificeret træ. Svanemærkets trækrav sikrer, at træt i husets konstruktion stammer fra ansvarligt forvaltede skove og lovligt fældet. Dette er blandt andet vigtigt, fordi afskovning medfører store tab af biodiversitet, jorderosion samt lokale og globale klimapåvirkninger.
 • Høj byggeteknisk kvalitet via gennemgang af en uvildig tredjepart. Såvel byggeproces som det færdige byggeri kontrolleres af en uvildig
  tredjepart (Nordisk Miljømærkning) for at sikre, at proces, materialer og
  byggeri lever op til skrappe miljø- og kvalitetskrav. Derudover kontrollerer
  en uvildig byggesagkyndig den generelle kvalitet af byggearbejdet ved at
  gennemgå færdige byggerier. Kontrollen sikrer en høj kvalitet og
  minimerer risikoen for klassiske byggefejl, som eksempelvis
  fugtproblemer. Dermed opnås både en sund bygning og en
  fremtidsorienteret investering for ejeren af byggeriet.
 • God mulighed for genbrug og genanvendelse af bygningsdele.
  Svanemærkets krav om at udarbejde en logbog sikrer overblik over, hvilke
  materialer og kemiske produkter der indgår i byggeriet, og hvor de er
  placeret. Det øger muligheden for senere genbrug og genanvendelse af
  bygningsdele og er med til at fremme den cirkulære økonomi.

Vil du vide mere om Svanemærket?
Besøg www.ecolabel.dk

Book en fremvisning