Nu er der byggestart!

Før der kan blive plads til skønne vandkantsboliger på Gambøt Lystbådehavn, skal de blå værftshaller først fjernes. Nedrivningsarbejdet forventes at starte i løbet af uge 43, og dermed påbegyndes de første vigtige byggetiltag for tilblivelsen af drømmeprojektet, ThurinerHusene.

Hvad kommer der til at ske?

Byggepladsområdet bliver afspærret, men der vil forsat være adgang til havnen og mulighed for at følge arbejdet på pladsen på en sikker og behørig afstand. Informationstavlen på havnen vil løbende blive opdateret med nye informationer om arbejdet, praktiske forhold og sikker færden på havnen.

For at minimere materiale – og ressourcespild genbruges en del af materialerne fra nedrivningsarbejdet. Det gælder blandt andet materialer, der kan bruges til at hæve grunden som en del af sikringen mod fremtidige oversvømmelser.

Nedrivningsarbejdet forventes at være færdigt medio januar 2023, medmindre der viser sig uforudsete forhold undervejs.
 
Vi glæder os til at informere jer om byggeriets fortsatte udvikling og vil løbende fortælle om milepæle både i nyhedsbreve og på ThurinerHusenes hjemmeside.